Polska

EnglishPolski

Działania na rzecz zdrowych płuc podejmowane w Polsce

Niedawno w Polsce powołano krajową koalicję na rzecz walki z chorobami układu oddechowego, która doprowadziła do nadania temu obszarowi priorytetu
w krajowej polityce zdrowotnej. Więcej informacji o działaniach tej koalicji można przeczytać na krajowej stronie projektu.

Dane z Polski z podziałem na choroby

Na wykresach poniżej przedstawiono dane z badań GBD w celu pokazania spójnego obrazu stanu kondycji zdrowotnej układu oddechowego. Więcej informacji o tym, jak skompilowano te dane, można znaleźć na stronie z opisem metodyki. Wszystkie wykresy można bez ograniczeń pobierać, klikając trzykropek w prawym górnym rogu. Przy ewentualnym udostępnianiu dalej należy się powołać na źródło Lung Facts.

  • Astma
  • POChP
  • Rak płuc
  • Infekcje dolnych dróg oddechowych
  • Gruźlica (TB)
  • Śródmiąższowe choroby płuc
  • Międzybłoniak